Japan tsunami and earthquakes fatalities list per prefecture : Iwate

Japan, Cemetery near the ocean - Picture - Earthquake-Report.com/org

Earthquake-Report is sad to publish this list of the deceased from IWATE prefecture. Earthquake-Report thoughts are with the family and friends of the below listed people, young and old.
The list was published by 47news in Japan and is based on official police data. Click here for the Japanese list
We have translated the originally Japanese list as a service to our worldwide readers audience who have friends and family in Japan. Please spread the word of the existence of this list as many people may have friends or family in this prefecture.
This list is based on the data as available on April 16, 2011
Important remark : the list contains people originally living in this prefecture. They may have perished in another prefecture.
All together approx. 1,600 names in this list.

IWATE Prefecture tsunami and earthquake deceased list

Morioka
37 T. Sasaki
Takahashi Takashi 41
62 Hirota Emiko
55 Hazime Shizuka Murakami

Miyako
58 Ikegami Kumiko
Itou Kikiti 75
66 Itou Sadao
53 Itou Miyoko
56 Itou Miyoko
41 Iwasaki Shigeru
75 Iwama Sadao
Iwama Tomo 36
26 Ueda Akemi
Akira Takashi Obonai 73
73 Urayama Hirokazu
56 Ueno Yoshiharu
43 Ougida Yuki Hiroshi
Megumi Ougida 37
58 Ookubo Emiko
28 Ooshita Aya
Ooma 80
51 Okazawa Akira
74 Ogasawara Kouzou
30 Ono Atsuko
59 Katou Kouzi
54 Kanazawa Atsuko
Season 62 Kanazawa Xing
82 Kanazawa Syouzou
62 Kanazawa Hisakazu
76 Kanazawa tae
Kanazawa 42
73 Kanazawa Mutsuko
74 Kanazawa Yukie
76 Kanemaru and I
74 Kikuti Ken
Yuki Kazu trencher 30
62 Miya trencher
74 Kimura Tsuneko
53 Kiyouya Masashi
73 Kudou Kazuo
68 Kubota Azuma 雄
73 Koshida Shirou
70 Koshida Masako
60 Koshida Noriko
93 Koji epithet
94 Chiyo epithet
58 Obata Hiroshi
Yumi Obata 57
81 Kobayashi Hukuiti
Komaba Aiko 30
60 Komukai 一巳
60 Konno Emiko
30 Konno Nobuya
62 Kon Hiroshi
8 months 太 Saitou Akira
82 Hazime Akira Sakaki
73 Sakashita Kimi子
Sakamoto Naoko 49
28 Sakamoto good
69 Sakiyama Department
20 Akihiko Sasaki
62 Yoshiko Satoshi Sasaki
53 Yoshiko Satoshi Sasaki
67 Sasaki, Kazuko
70 Katsuo Sasaki
Kiku Sasaki 91
Sasaki 喜久蔵 69
62 Sasaki, Kiyoko
63 Nirou Takashi Sasaki
Sasaki, 81 Samon
Shizuko Sasaki, 75
92 Shiho Sasaki
54 Shingo Sasaki
Sasaki, Jiro 70
Sasaki, 86, of good
Toru Sasaki 50s
66 Noriko Sasaki
Masao Sasaki, 82
72 Yoshiki Akira Sasaki
65 Itou Shizuko
Sato Susumu 3
72 Sato Makoto
55 Sato Hiroyuki
61 Shiogoshi Toshiko
93 Useful Shima Kaori
72 Shima Kaori
Shima Kaori  64
74 Shimazaki Kiyoko
78 Shimazaki Sadakazu
Kiyoshi Mizukawa 63
56 Shimoyama Hiroko
Shoji, one heart
68 Araya Katsuko
77 Sugita Tsutomu
67 Sugita Makoto
35 Suzuki Kumiko
Suzuki Hiroshi 72 平
Sanae Suzuki 49
Suzuki Toshi子 68
45 Takahashi Shiyouko
43 Takahashi Migaku child
Chiyo 80 Tajima
Tate, 86-dong Kihei
Kimi Tachi-dong 83
Tamazawa Hukuo 70
69 Tamazawa Motoko
Taizo Tiyokawa 87
81 Torii Keiko
Torii Tomiteru  46
96 Yuki Torii
62 Katsuo Nakazato
Size 85 Nakazato
72 Nakazato
31 Nakashima Takakazu
Nakata Hazime 74
42 Nakata Masami
62 Nakanishi Yukiko
78 Nakamura Tieko
78 Nakamura Hiroko
Mutsumi Nakamura 28
Nakamura Yuu alone
86 Nakaya Seizi
88 Sawa Takeshi Chiya
Nagabora Hazime Taka 80
75 Nagabora Yae子
Hama 78 Natori
58 Ke Sawa Kiyoshi
Hiroko 77 Noguti
REI sound Noguti 2
In the notation 4 Haga Saki
Haga Satoshi  10 months
72 Hashimoto Tomoko
45 Hashimoto Mayumi
Hatakeyama Tae 56
Hatakeyama Kiyotoshi 51
Hatakeyama Nisaburou 73
82 Hatayama Hiroshi
61 Hatakeyama good hee
Hatakeyama sweated 92
84 Tadashi Tadashi Hanasaka
96 Chie Hanawa
Ikuo Hanawa 70
Registration Mariko Beach 73
62 Hayasaka Hiroshi
74 Baba Toshio
51 Huzii Hiromiti
37 Yoshie Fujii
59 Huzita Tatsuo
88 Hunakoshi hearts
48 Hunakoshi Yukako
79 Hunakoshi Yoshie
49 Hurudate Rikio
Toshiko Hosogoe 72
68 Horiuti Kunio
37 Horikawa Hideki
Akiko Hori, 71 children
Akira Hori, 75 children live
88 Honda Kiitirou
61 Maekawa Suematsu
69 Maekawa Hiroshi
66 Maekawa Mitiko
80 Matsuda Setsuko
60 Matsudate Takeshi
86 Matsuda Noriyuki
75 Matsubara Shingo
69 Matsumoto Tadashi 治
69 Miura Sakae
79 Mikami Torakiti
51 Minato Akira
66 Murakami Tatsuo
Murakami Hiroshi 43 Snake
81 Murata pine snake Department
Shigeru Murayama
Morita Iwao 69
69 Sannai Hideko
Yamazaki Sue子 65
60 Yamasaki Huziko
75 Fumi Yamazaki
36 Yamasaki Mitihiro
50 Yamasaki Rumiko
66 Yamane Yasuko
40 Yamane Takashi
Katsumi 80
Kaori Aki 37
53 Hazime Ryou
57 Yamamoto Keiko
Yamamoto Shigeru 69
Take 86 Yamamoto
82 Yamamoto Chiya
82 Yamamoto Toshiko
Yamamoto Yutaka 35
74 Yamamoto Husa
54 Fujiko Yamamoto
56 Yamamoto Masako
75 Yamamoto Youko
53 T. Yamaya
Daisuke Yoshikawa 40
74 Yonezawa Tomoko
Yonezawa Yukiko 64
Wakasa 次夫 81
82 Wakayama Toshiko
75 Watanabe Minoru
67 Iwama Toshiko
Kimi Oosuga 85
Real Ougida 66
63 Yamasaki Yoshinori
61 Huzisawa Mitsue

Ofunato
50 Araya Yukihiro
Yoshi Sada 池之上 59
85 Ishibashi, Susumu
Fountain 87 Lyot
64 Ise Ai
Yoshi Hiroshi Ise 67
Ise Mie 87
51 Itou Yasushi
19 Shota Inoue
45 Iwaki Shirou
82 Iwabuchi, Kazuo I
90 Ueki Mori branch
Next 78 Ueno Hazime
88 Uemura three plum
27 Endou Masahiko
74 Oikawa Sazyuurou
78 Oikawa Syuuiti
95 Chie Oikawa
74 Oikawa Teruko
90 Oikawa Hisa子
84 Oikawa Hisako
80 Oikawa Yukari
Yana 81 Oikawa
78 Oikawa Shangrao
81 Oikawa Reiji
Male 86 Ooiso Hazime
84 Takeyo Ooiso
87 Yawe Oosaka
42 Oosawa Satie
81 Ootsuki Sumiko
87 Yo Oodu Center
69 Ootomo Kumiko
69 Ootomo Takao
Yuu Hiroshi Nori子 71
68 Ootomo Hatsue
78 Ootomo Yoshiaki
74 Ootomo Yoshiharu
Teri Oowada 87
81 Ogata Hiroko
88 Osaki Katsu子
85 Kaga Sima
Department 56 Kakoi
Kato, Asa 76
68 Kanazawa Masayuki
Kaneko Kohaki 99
94 Hisano sickle
69 Kamata Noriko
75 Kaminaga Tatsuo
92 Kariya Tasuke
75 苅谷Tsu child
Kawamura Nami子 58
55 Kanno Emi
76 Kanno Hiroshi
45 Yuji 黄川田
74 Kikuti Hiroshi
88 Sawa Kikuti Bruno
30 Kikuti Akiko
84 Kikuti Yukio
Kinoshita Takao 81
62 Konno Riyouzi
Hisashi Ikei まき子 62
37 Hazime Hisashi Kumagai
Kumagai Kano 70
Kumagai Kikuyo 86
Kumagai Kino 82
Kumagai 節男 61
Kumagai Tokie 89
Kumagai 初男 81
Kumagai Wren 97
Tell Otari 83
Kotsubo 且子 78
Dmitri Koduka 84
Komatsu Akiko 79
78 Konno Kazue
Kimiko 61 Konno
83 Konno Yukio
86 Konno Tiyo
Konno Tomoe 76
Male 82  Konno
This whole 62 Konno
86 Konno snipe Yo
81 Gotou Kazuharu
64 Sakamoto Hirozi
Isao Sasaki 84
Sasaki 喜代美 59
40 Hazime Kiyoshi Sasaki
81 Sasaki force
63 Tsukasa Sasaki
74 Toshi Sasaki
97 Sasaki, Toyoko
73 Sasaki, Misako
79 Isamu Sasaki
Sasaki 力夫 75
83 Sato Wako
82 Sato money Wo
82 Sato Keiko
Sato, Yoshi Hazime 82
92 Sato Genzo
71 Sato Kouiti
Sato Masaru through 81
39 Sato Takuya
Sato Hatsuhe 100
Sato, 82 children Yao
92 Sato Yashihe
56 Sato Yoshiaki
88 Yoshino Sato
Yuki Hata Sawa 89
77 Shida Smith
81 Shida, Takeo
83 Shida 仲子
85 H. Shida
58 Masato Shida
58 Shida 松男
44 Shida photon
55 Sudou Kei Yue
72 Sugahara Sachi子
37 Suzuki Mitiko
83 Miwa Sugahara
90 Suzuki Morio
61 Suzuki Wakako
Tida Akira 77
79 Tadashi Tetsuko
60 Takahashi Shiyuniti
Takezawa Fulk 79 mi
68 Tada Masao
Tatewaki Sadaharu 81
Tanaka Itsuyo 83
59 Tanaka Masazumi
97 Yuki Tabata
Tamaki Hiroshi 72
25 Tamayama Aki
Coto 91 Tanba
65 Tiba Kuniko
55 Tiba Keiiti
Sada 81 Tiba
88 Tiba Shigeru
62 Tiba Tieko
45 Tiba Tsuneko
68 Tiba Tsuneo
Useful Tiba 89 F
72 Tiba Toshi子
55 Tiba Noriko
79 Tiba Humio
71 Tiba Hiroko
47 Tiba Yoshi
96 Misao Tsu Hazama
61 Toba Toyoko
65 Tomita Motoe City
90 Nakashima Katsuzirou
83 Michie Nakamura
Tomoko westerly 42
54 Niinuma Atsuko
80 Niinuma Itiko
73 Kazuo Niinuma
Canal 82 y Niinuma
Satoru sword Niinuma 30
84 偲 Niinuma
63 Niinuma Naoko
Takahe 95 Niinuma
80 Niinuma Tomiko
61 Niinuma Hiroaki
74 Niinuma Mitsuko
78 Mi Niinuma
79 Niinuma Riyouetsu
54 Nishimura Hukiko
Nita Teruko 76
Noda Size 94
85 Hagiwara Sei子
75 Hashizume Sadako
91 Hashimoto Iris
53 Hatada Ayako
82 Hisano Naka Hata
79 Hamada Katsutarou
49 Mori Eiko Beach
85 Yuki Higashino
66 Hirata Makiko
52 Hirayama Shiyunzi
Chie Hirayama 87
83 Hirayama Tetsuo
76 Huzita Taro
57 Huzimura Emiko
69 Hide子 Huziwara
Eiko 69 of vessel
77 Hunato Hiroko
Yukio 69 stars
Hosokawa Hiroko 71
61 Honda Hisashi
Honda Haruyo 92
85 Maekawa Kang
87 Maeda Tsuneko
91 Matsukawa Kimiyo
12 Matsubara Akira 太
Matsubara Yuu 18
69 Miura Yukiko
82 Miura Tatsuo
Miura 78 Mi Wo
54 Murakami Kazuya
Murakami Kayo子 67
47 Murakami Yukiyoshi
75 Koji Murakami
Murakami Shin 86
30 Murakami Taeko
Murakami Chiya 84
Murakami Kimi 1
Murakami memory 84
Forest Yuki子 80
Momma Fukuyo 86
46 Yamaura Taeko
68 Yamagishi Emiko
Yamaguti existing 76
Yamaguti Hiroko 58
Yamazaki 83 Kozue
18 Yamanaka Makiko
78 Yamamoto Setsu子
87 Yamamoto Tsuyako
Yamamoto Hiroyuki 38
81 Yamamoto Teruo
Yui Yamamoto thanked 0
53 Tomi子 Yokoishi
78 Yokoyama Kiyoko
86 Yoshida Masao
75 Yoshida Mutsuo
81 Yoshida Yukio
74 Wada Yoshiharu

Kitakami
42 Abe Kazuo
49 Sato Masayuki
48 Takahashi Tadakiyo

Kuji
Asamizu Kazuyoshi 59
63 Kuwata Yoshio
40 Hashimoto Hiroko
Yamaguti Yoshiaki 49

Ichinoseki
101 Kanno Hatsu
71 Shishido Ayako
Taka 87 Sugahara
45 Sugawara Yoshie
53 Tiba Miyuki
55 Nishimura Takeo

City Rikuzentakata
71 Aizawa Kayo
40 Akashi Aya
65 Akashi Wako
Akashi Hikari 6
25 Asanuma Ken
65 Niinuma Tadayuki
55 Azuma Naoko
40 Azuma Miyuki
Century 48 Abe Satoru
Abe Tyuuzou 92
84 Abe Nobuko
旭 26 Arasawa Yasushi
25 Igata Satoshi
Ikuko Ishikawa 57
46 Eriko Ishikawa
50 Hiroshi Tadashi Ishikawa
36 Yasushi Takashi Ishikawa
82 Ishikawa Yuki
57 Ishiki Tatsuko
69 Ishibashi Toshie
62 Izutsu Yoshimasa
76 Itou official
Itou Kazuyoshi 73
75 Itou Kazuya
51 Itou Kimio
61 Itou Keiiti
28 Itou Susumu 太郎
72 Itou Takayoshi
40 Itou Migaku Department
Itou Chika子 70
69 Itou Tieko
49 Itou Teruo
Toshimi 79 Itou
Tomiko Ito 63
65 Itou Norihiko
Itou Tomiyo 53
76 Itou Tomeo
Yue Itou Tomo 73
Itou Toyozou 68
Itou Nami子 77
24 Nozomi Itou
65 Itou Masakuni
Ino Syouko 18
47 Iwasaki Yumiko
Toshimi Iwabuchi
55 Iwabuti Mariko
84 Toshi子 鵜浦
57 Ueda Miyoko
67 Ueno Niiharu
Usui Yutaka 17
Usui Humi 23 results
80 M. 内舘
49 Umeki Hideo
66 Umehara Wako
93 Umehara Saburou
68 Umehara Toua man
Takeshi Kaoru Top 83
Takuya Top 58
Top 67 Tsukasa Akira
81 Edo I.
56 Oikawa Akemi
35 Oikawa Tomoko
Heart 4 Oikawa Aya
72 及川 forty-one
26 Oikawa Kazuhiro
67 Oikawa Sawako
70 Oikawa Takao
71 Oikawa Tamako
63 Oikawa Masako
51 Oikawa, Mitsuo
35 Oikawa Makoto
84 Oita Hitoshi
Chiyo 90 Oumi
Kubo Hiroshi 76 workers
71 Shige子 Oosaka
Tatsuo Oosaka 80
Hitomi Oosaka 50
Michiko Oosaka 63
70 Ootani Hirokazu
Ootsuka Yasuko 68
Ootsuka Toshiaki 73
94 Tonami Ootsuka
71 Ootomo Takako
73 Ootomo Takami
Yuu Hiroshi Yoshi子 64
69 Oowada Iwao
78 Wada Hiroshi Tokiwa
78 Okada Yukiko
29 Okada Masaharu
82 Okada Yoshio
77 Okamoto Iwao
67 Ogasawara Ayako
Ogasawara Motoiti 75
32 Okino Hiroshi
17 Ogihara Takeshi
Ryo Hara Ogi 19
67 Okuno Akiko
Kimi Kozima 62
59 Mitsuo Kojima
63 Odashima Kazuko
79 Onodera Iwao
69 Onodera Kinuko
59 Onodera Sei子
28 Onodera Misa
Onodera, Miya 82 amino
Kiyomi 貝山 95
Kashiwazaki stockman 67
Bamboo 94 Katsuki
74 Katou Youko
Ikuko Wataru Fri 49
83 Kumagai photon
Kono Hazime Hazime 79
Kono ten of the 84
52 Kawano Zyuniti
67 Kawano Tadashi
73 Kawano Makoto 幸
81 Kawano Yoshirou
Summer citrus fruit 川道 13
69 Kanno Ei子
76 Kanno Eizi
40 Kanno Kazuaki
24 Kanno, Kazuto
84 Sugeno Kazuo
90 Sugano Masao
47 Kanno Kumon
68 Kanno Sumie
87 Kanno Hiroshi three
61 Kanno, Kotaro
76 Kanno Yasuhira
75 Kanno Sachi子
85 Kanno 嘗悦
67 Kanno Masaharu
62 Kanno Susumu
87 Kanno Masaharu Department
80 Kanno Takao
34 Kanno Tiharu
Tsubaki 0 ​​Kanno
83 Kanno Tsuwoi
34 Kanno, Tomokazu
20 Kanno Tomoyuki
50 Kanno Haruhiko
37 Kanno Hidenori
37 Kanno Hiroyuki
85 Kanno Husako
85 Kanno 文吾
50 Kanno Makoto
76 Etsuko Kanno Makoto
76 Kanno Mitiko
94 Kanno, Yoshimi one thousand generations
79 Kanno Hiroko
81 Kanno interest
59 黄川田 Hazime Kei
Hazime Susumu 黄川田 29
Hiroko 62 黄川田
35 M. 黄川田
Yuko 黄川田 52
Yoko 黄川田 75
56 Kikuti Kinuko
63 Kikuti Ken
45 K. Takayasu Kikuti
Joy cultivation Kikuti 45
33 Kikuti Shigeru
Kikuti Hitoshi 修 67
68 Kikuti Susumu
84 Kikuti Tamiko
37 Kikuti Hideki
49 Kikuti Hiroyuki
41 Kikuti Youko
29 Kikuti Riyuutarou
Kimura Yoshi 恵 38
Fri 89 Kiyoko
20 Kudou Keisuke
51 Kudou Yumiko
Kumagai out of 74
Etsuko Kumagai 51
Kumagai Kazuyo 46
66 Haru Masaru Kumagai
40 K. Kumagai arrow
Kumagai Kyosuke 10
Kumagai Kumi 42
Kumagai 8 Keito
75 K. Kumagai seven
17 Takeshi Takeshi Kumagai
Osamu Kumagai one thousand 97
Kumagai Akira Toshi 42
Kumagai Nori子 64
Hiroyuki Kumagai 39
76 Yukio Kumagai
Kumagai Rin 6
77 Kurosawa Kazuo
82 Kurosawa Katsue
Koizumi Chiya子 87
Koizumi Toshiko 67
Koizumi Toshi子 76
78 Koiwa Tokuzi
55 Kawano Mari
Kanayama Kazuyoshi 33 small
69 Kozima Shiyouzi
65 Kozima Shiyouzi
Empty one thousand seven Kozima
38 Kozima Noriko
44 Otomo, Satoko
8 Kobayashi Kanae
38 Kobayashi Shin
56 Kobayashi Seiiti
Department 30 小淵 K.
66 Komatsu Yoshikazu
Komatsu Tadashi 恵子 61
Komatsu Kinue 64
Komatsu Takashi 76
Komatsu Minoru 58 guy
Komatsu Hisashi 82
Komatsu Hiroko 58
17 Shiori Oyama
86 Terminus Oyama
48 Koyama Makoto
60 Koyama Ritsuko
67 Konno Kaname
58 Konno Morihiro
Konno J. Child polished 49
77 Konno Junichi
31 Konno Zyun Department
90 Konno Chitose
77 Konno Hiroshi
40 Konno Makiko
33 Konno Megumi
70 Konno Yoshinobu
53 Konno Rokurou
62 Gotou Naoko
32 Gotou Hideya
Sakai Hiroshi 82
Sakai Yoshiko 79
76 Sakai Reiko
89 Sakashita Tami Bruno
63 Sakashita Yuuzi
26 Sakashita Masatoshi
62 Sakamoto Kikuko
25 Sakamoto Susumu 司
34 Sakamoto Takamasa
72 Sagami, Yuko
66 Katsuo Sasaki
Sasaki 勝子 68
Osamu Hiroshi Sasaki, 30
Sasaki Kinu子 73
Sasaki Kiyo子 67
Kyoko Sasaki, 89
Sasaki Isao Hutoshi 37
Hitoshi Sasaki Shinya 28
Goro Sasaki, 88 goodness
54 Sasaki, Department Shizu
Two 74 Sheng Sasaki
74 Sasaki
Sasaki 竹雄 59
Sasaki, 65 eggs
45 Tsukasa Sasaki 木徳
Toshiyuki Sasaki, 47
78 Takeshi Aya Sasaki
Humi Makoto Sasaki, 23
Sasaki, Takako 75
65 Tsukasa Sasaki
Sasaki Tsuru子 73
80 Toshiko Sasaki
68 Toshiko Sasaki
64 Sasaki 木留 work
70 Sasaki, Toyoki
62 Sasaki, Hisako
47 Masaki Hiroshi Sasaki
Hide Hiroshi Sasaki, 51
83 Sasaki, Gila child
Sasaki 木太 54
Masako Sasaki, 82
57 Miwako Sasaki
Hajime Sasaki, 61 children
Hazime Isamu Sasaki 77
Yuu Makoto Sasaki 2
59 Yukiko Sasaki
Hiroshi Sasaki, 40
62 Yoshimi Sasaki
63 Sasakura Takako
26 Sato Atsushi
75 Sato Ikuo
Yo ichi Sato, 88
69 Sato Ei子
Satou Emiko 67
72 Sato Kazuo
60 Sato Kaoru
Sato, 68 children Kiwa
Sato Takashi 49
74 Sato Kenzi
71 Sato Masashi
89 Sato Nobu子
71 Sato Haruko
72 Sato Yoshiiti
Sato Tadashi 59 years
55 Sato Masahiko
72 Matsuno Sato
65 Sato Mikiko
63 Sato Mitsunori
94 Sato Mitsuhide
善子 59 Saga
55 Sato Nagako
51 Sato Yoshiko
Takashi Yuki Sawasato 62
Sannomiya Mami 16
66 Shida, Tetsuo
46 Shida 初江
74 Shida confidence man
59 Shibata Tazuko
86 Shibata Tieko
55 Shimakura Yukiko
58 Shimizu 久也
27 Shimoyama Hidemi
Hakusan Kazuya 23
Hakusan Tsuya子 78
Top 67 I.
Top 76 signals
80 Upper Division
83 Kanno Tei子
50 Kanno Hidetoshi
51 Kanno Minako
80 Kanno Yoshio
88 Sugano Masao
89 Kanno Kingorou
24 Kanno Youko
50 Kanno Makoto Journal
71 Kanno Taeko
45 Kanno Takahiro
Sugano Takuo 66
81 Kanno Chitose
82 Kanno Tsuneo
80 Kanno Tsurukiti
Kanno Akira 22
79 Sugano Masao
69 Kanno Masayuki
79 Kanno Mutsuko
87 Kanno Wo reed
77 Kanno Yoshitsugu
80 Kanno Kiyoko
29 Sugawara Makoto
16 Tatsuki Masaru Sugahara
75 Sugawara Teruo
47 Sugawara Tomoko
76 Sugawara Matsuo
68 Sugawara Yoshikazu
71 Sugawara Yoshiko
Male 81  Sugahara
Hou, Hiroshi Suzuki 54
41 Suzuki Yukiyo
81 Suzuki Tatsuo
Suzuki Isao 37
Suzuki Naoki 18
38 Suzuki Naomi
Suzuki Hiroyuki 34
35 Suzuki Ayako
78 Suzuki Yoshiko
33 Suzuki Yoshinobu
Tida Hitoshi line 70
Tida Takeo 74
Miwa Senda 40
74 Takasawa Yoshiko
51 Takasawa Makoto
47 Takahashi Atsuko
Takahashi Yoshiko 63
Takahashi Osamu 55
77 Takahashi Tsunekazu
62 Takahashi Seiiti
57 Takahashi Setsuko
74 Takahashi Takeshi
40 Takahashi Toshihiro
Takahashi Hiromi 48
74 Takahashi Husako
3 Takahashi Yoshino
Du 13 鷹羽 holly
Takita, Ayako 64
70 Takita Katsuo
Takita system 94 Mi
Takeda Ken 58
Tanaka Shigeo 80
35 Tanno Noriko
80 Tiba Yoshikazu
81 Tiba Hashime
68 Tiba Yoshihiko
56 Tiba Yoshiko
77 Keiko Satoshi Tsuchimoto
62 Tsutiya Wako
36 Tsutiya Hiroshi
57 K. Tsurushima
Tetsuo Tsurushima 78
82 松夫 Tsurushima
Dewa 28 Momoko
Keiko Toono 56
23 cc 戸羽
38 Toba Kumi
67 Toba Setsuko
Toba Takumi 13
66 Toba Takeo
39 Toba Hisao
Tominaga Yasukazu 朗 23
Jun 42 堂脇
77 Ai子 slander
Hideko slander 49
38 Nakano Kiyomi
Nakano Satoshi  16
Nakanomyou Kimiko 53
83 Nakanomyou Yukiko
18 Nakamura Shiyunsuke
Nakamura Minoru 32
77 Nakayama Katsushi
Nakayama Chiya子 82
51 Nakayama Akira
Say a child 77 永沼
Nagano Miyuki 32
36 Narita Masako
69 Niinuma Katsuya
71 Niinuma Keiko
36 Maki Kei Ntsuta
Lin Ntsuta 6
Li 4 Ntsuta
Sakamoto Hashime 73
48 Haga Nobuhiro
54 Hatakeyama Tokiko
36 Hatakeyama Hideya
73 Hirasaka Yoshiko
55 Hirasaka Yoshiko
69 Hirano 昭悦
48 Hiramatsu Hidetoshi
Hirota Tadashi 74 克
Hirota Satoshi 48
68 Kie子 Hukuda
50 Huzii Hiroko
Huzimura Kimiko 68
73 Huzimura Takeshi
60 Niwa Hiroshi
Ship of Yusuke 18
70 Itirou Osamu stars
93 Hosoda Kiyose
55 Hosoda Toshie
35 Horiuti Masahumi
2 Maeda Aki
Maeda Ken  26
Matsuzaka Masanori 59
63 Matsuda Akiko
Sae Matsuda Hazime 5
82 Kimiko Matsuda
67 Matsuda Kiyoko
80 Keisuke Matsuda Satoshi
80 Matsuda Yukio
Matsuda Hiromi 37
50 Matsuda Yukiya
79 Matsuno Yoshi子
Keigo Matsumoto 74
Miyazaki Satoru 39
69 Miura Hiroko
71 Mizuno 匡子
79 Miyagi Noriko
78 Takezou Tamio
80 Murakami Eiko
61 Murakami Kaori
60 Murakami Kayoko
42 Murakami devotion
84 Murakami Hikosaburou
Murakami Toshio 73
71 Murakami Yumiko
Murakami Takashi  76
85 Murakami Kotomi
62 Murakami Yukiko
40 Murakami Makoto
66 Murakami Masako
70 Murakami Tadashi
78 Murakami Setsuko
75 Murakami Takashi
Murakami Takayuki 46
Murakami Takayuki 33
43 Murakami Takuya
Takeshi Murakami 34
83 Murakami Tadashi
47 Tadashi Akira Murakami
24 Murakami Masahide
66 Murakami Tadashi
Murakami Tsuneyo 67
Murakami Noboru  65
Murakami Tomoe 40
23 Murakami Nao
54 Murakami Nakako
77 Murakami Nobuko
17 Murakami China
Murakami Hiroshi 24
76 Murakami Tokiko
85 Murakami Fukue
69 Murakami Hukuzi
51 Murakami Matsuko
Murakami Mamoru 60
49 Murakami Mieko
Murakami Miki子 67
86 Misao Murakami
65 Murakami Masako
Murakami Motoe 江 77
55 Murakami Hiroko
54 Murakami Yuuiti
81 Murakami Yoiti
43 Murakami Yoshiyuki
79 Murakami Rikiya
Murakami Ritsu子 68
One hundred bird 21
Miyuki Yasushi Nobu 40
90 Yahagi Takashi Hee
Masako Yokoyama, 72
Yoshio Kiyo子 77
68 Yoshida Aizirou
50 Yoshida Atsuko
56 Yoshida Emiko
37 Yoshida Kazuya
86 Yoshida Kiyoko
Yoshida Taro Kuni 64
Yoshida Shigeo 63
56 Yoshida Moriko
Chie Yoshida
33 Yoshida Makiko
64 Yoshida Matsuko
76 Yoshida Misa子
Yoshida Minoru 35
90 Yoshida Mitori
37 Yoshida Megumi
85 Yoshimi Yoshida
80 Yoshida Yohati
75 Yoshino Hideo
Yoshi first 78 Yotsuyaku
70 Yonezawa Shizue
Yonezawa Masatoshi 59
40 Wakisaka Eri
47 Kazumi Tsurushima
66 Wakisaka Yasuko
70 Watanabe Yasuiti
Wada Keiko 83
66 Itou Kimio
41 Itou Tsutomu
81 Kawano Ayako
28 Kikuti Aya
Yoshida Isao 50
43 Yoshida Takuya
85 Yoshida Masako
Chiyo and Kumagai 79
56 Haru Yasushi Kumagai
24 Toba Kiwamu
57 Sasaki, Yasushi Motoe
24 K. Sasaki
75 Tokio Sasaki
Shin Sasaki, 67
83 M. Sasaki, J.
56 Setsuko Sasaki
82 Wataru Shigeru Sasaki
34 Sato Manabu
64 Shida Etsuko
42 Koiwa Yumi
35 Obara Natsuki
Onodera Akira 52
72 Matsumoto Katsu
Masato Top 36
84 Sugita Noriko
62 Tiba Takashi branch
78 Tiba Tadanobu
Murakami Eriko 19
70 Murakami Katsuhiro
78 Murakami Shiniti
63 Murakami Noriyuki
59 Tsutsui Jiang Mixer
78 Huzikura Hideo
Suzuki Akira Hazime 17
58 Tsushima Takashi Kiyoshi
66 Seki Akio
Kinoshita Sakie 61
79 Sato Nagako
56 Sato Noriko
87 Sato Michi
Sato Yasushi  19
62 Murakami Tsuyoshi
71 Kon Yoshitaka
81 Kazuo Sasaki
Itirou Nobu 58
54 Sato Atsuko
Suzuki Akira 79
Sakamoto Tsinghua 5
83 Niinuma Mitsuo
55 Niinuma Mieko
Takashi Takeshi field Ro 59
60 Katou Shigeru
Megumi Sugahara 9
62 Taro Noboru Oikawa
Sasaki Hisayo 97
34 Suzuki Kazue
47 Sato Syouiti
Yoshio Hino Yuki 56
73 Yoshida Takashi
67 Murakami Hiroko
76 Suzuki Yukiko
82 Suzuki bastard
43 Sasaki, Michiyo
74 Araki Mitsuko
53 Suzuki Kayoko
80 Matsumura Noriko
80 Sato Hazime
Takano Kiyo 84
75 Konno Akira
71 Kikuti Makoto
67 Miyagi Iwasaki
Sasaki, Chapter 82
Hatakeyama Mine 80
46 Murakami Akemi
75 Iwasaki Kikue
61 Iwasaki Mitie
57 Takasawa Reiko
Kinoshita Mieko 88
58 Haru Makoto Kiyo子
Top 90 Takako
80 Matsuda Yuukou
80 Matsuda Shigeko
47 Nakayama Harumi
65 Hara Ogi Yoshi子
Tetsu 82 Nakazato Yo
78 Kanno Eiko
33 Hiromi Kumagai
41 Suzuki Toshiharu
50 Tsutiya Yoshihiko

Kamaishi City
72 Umezawa Aiko
59 Ishida Katsumi
71 Ishiyama Takashi
67 Izumi Kazutaka
90 Isozaki Sakiko
78 Isoda Aiko
67 Itou Wako
Iwahana Hazime Taka 68
Takeshi Hisa Iwahana 62
Fumiko Iwahana 47
75 Iwai Tokuya
51 Iwasaki Mihoko
47 Iwahana Shin Akira
78 Iwama Sadako
Iwama Tiyo 70
73 Ueda Aiko
89 Ueda Katsusaburou
80 Ueda Setsuo
28 Endou Hiroshi
56 Oikawa Makiko
63 Oikawa Waka
81 Ookami Syouzou
60 Ogasawara Akiyuki
70 Ogasawara Hideyuki
77 Ogasawara Yuuiti
75 Tomio Ogawa
81 Takao Oki
67 Onizuka Minoru
Orii Tadao 86
56 Kashiwazaki proton
84 Katou Tetsusaburou
59 Kanamura Sadako
40 Kettle Road Satomi
72 Kettle Road Hiromi
36 Kawasaki Hidetoshi
50 Kawasaki Susumu
Show details Kawabata 66
81 Takao Kawabata
62 Kawabata Fujiko
53 Motouti Sawae Hisako
82 Emi子 Kikuti
79 Kikuti Keiko
34 Kikuti Kotomi
79 Kikuti Gorou
69 Kikuti Shizuka
78 Kikuti Toshikazu
85 Kikuti Ken
35 Kikuti Tadashi
41 Kikuti Humie
54 Kikuti Hiroko
54 Kikuti Yumiko
79 Kikuti Yoshiaki
Du 6 Kikuti Riyou
Kinoshita Masako 60
37 Kubo Masako
41 Kubo Mitsuko
44 Kurisawa Ken
64 Kurisawa Masahiko
49 Kobayashi Tsuyoshi 実
Kobayashi, son Kannon 7
39 Kobayashi Natsuko
76 Michi Kobayashi
32 Kobayashi Youko
63 Konno Katsunori
81 Kie Konno
34 Satomi Konno
Spring 55 Konno Akira
Konno Mayumi 52
70 Saitou Yoshiharu
63 Sakamoto Migaku
75 Sakamoto Hisako
Sasaki Katsu 67
76 Akio Sasaki
59 Emiko Sasaki
70 Kazuo Sasaki
58 Sasaki, Kazuyuki
41 Katsumi Sasaki
64 Sasaki Kanagi Itirou
77 Yoshiki Yuki Sasaki
Saturday 82 Sasaki
17 Shun Sasaki
73 Sasaki Taki
Sasaki Tsuruko 37
Sasaki, 71
86 Zirou Isao Sasaki
83 Yoshiki Minoru Sasaki
Masako Sasaki, 67
77 Mikio Sasaki
Sasaki Miwe子 63
53 Hiraki Toshi Sasa
Sato Tadashi Red 71
55 Sato Akira
81 Sato Sueo
58 Sato Tadao
58 Sato Nagako
90 Sano Kei
65 Sano Mitsuo
62 Sawaguti Hazime
40 Sawamoto Yoshiko
Sawamoto Tisato 4
62 of Shimizu
Two 75 Shimokawara Akira
Shimokawara Taka 104
72 Shimokawara Hideko
Tate Takazi Zyuuou 30
69 Suzuki Keniti
44 Yuki Takeshi Suzuki
67 Suzuki Nakako
45 Suzuki Natsuko
64 Suzuki Nobuko
11 Suzuki Satoko
70 Sone, Tetsuo
71 Takase Takashi
Chung Jong 76
73 wins Tsutibashi
81 Nakai child Kiu
68 Nakagawa Yutaka
Nakamura Masakazu 62
59 Niinuma Shizuko
32 Noda Satie
49 Tateno Eiitirou
82 Nomura Wataru
73 Hashimoto Mamoru
68 Maki Hanawa
83 浜川 I.
Nobuko 浜川 77
86 Hirano Koharu
67 Hukushi Hiroko
92 Hazime Tadashi Hukuda
82 Taka子 Huziwara
63 Huziwara Takeo
54 Huziwara Noriko
37 Huziwara Mihoko
Satoru Arata Hurukawa 63
70 Kogawa Tsurumatsu
67 Kogawa Hiroshi
32 Kogawa Masako
45 Hosokawa Yasushi
73 Kayo Honma
59 Maekawa Japanese Tomo
62 Maekawa Mitiaki
69 Matsumoto child
Miura Takashi 52
Miura Takashi 63
57 Miura Hideo
Kyoko, 68 Water
70 Miyata Mitsuyuki
32 Miyata Yutaka
71 Miyano Kiyoko
74 Miyano Makoto
26 Murakami Hiroyuki
43 Muraki Tetsuhisa
37 Murayama Motohiro
85 Mori Toshiko
75 Yagi Akira
38 Sannai Takuya
56 Yamasaki Isao
Yamazaki Nori 70
82 Yamasaki Hitoshi
63 Yoshida Kouiti
66 Yoshida Shigeru
34 太 Kikuti Akira
59 Mishima Yumiko
82 Mishima Kenko
愛 6 Kogawa Kanou
86 Hazime Yuki Sasaki
47 Kikawada Kumi
59 Sakuma Ai子
61 Sano Kumiko
Kobayashi, 67 tae

Oshu City
57 Oowada Mitsuo
Satoko Sugano 86

Town Yahaba
37 Irie Satoru

Sumita town
Abe Chiyo 77
Iwaki Naotoshi 17
65 Kikuti Hiroshi
Sasaki, Tome 79
Takeshi Makoto Sasaki, 57
17 Rina Sasaki
Male 61 Hisashi Mizuno

Town Ootsuti
Abe Kinitirou 67
66 Abe Toshio
Abe, Hitoshi Kazu 76
Arai Hirozou 84
66 Ishii Yuuitirou
Itou Tyouhei 88
50 Tateiwa Matiko
Iwama Yoshiko 60
74 Iwama Tomoko
Iwama Liwa 79
67 Ueda Tadashi
69 Ueno Tsuyoshi three
66 Umetsu Isao
76 Umetsu Youko
Ogasawara Itio 75
23 Ogasawara heart
Takashi Ogawa, 60
Average 78 small countries
Oguni 奈穂子 25
Obara Smith 81
35 Kaga Shirou
86 Kashiwazaki Chie
83 Katsuyama
69 Katou Hiroshi 暉
Kanesaki Kenetsu 56
78 Kawaguti Sadako
74 Kikuti Takako
69 Kikuti Masao
58 Kikuti Mitsugu
75 Kikuti Hiroshi
65 Kuramoto Kengo
75 Kuramoto Hitoshi
Kuramoto Momoko 71
Yasuhiro Kurosawa 38
74 Kurosawa Yoshizi
Masako 煙山 73
79 Fumi Koshida
56 Koshida Mineko
J. 50 Tomoko Komatsu
43 Kon Kimie
86 Kondo 中三
31 Saitou Makoto
65 Sakamoto Youzi
85 Akira Sasaki
89 Kiyo Sasaki
51 Sasaki Hazime Itirou
75 Shiro Sasaki
66 Sasaki, Shin Saburou
37 T. Sasaki, Minister
Sasaki, Hiroshi Masu 73
Megumi Sasaki, 52
Megumi Sasaki, 65
76 Kimoto Osamu Sasaki
43 Yukari Sasaki
62 Hazime Isao Sasaki
74 Sato Hitomi
75 Sato Yoshio
31 Sawaguti Takahisa
64 three Nomiya Shirou
Tate Nobu 26
82 Zen Zyuuou Tate
Kiyo Suzuki 74
Suzuki Hiroshi 65
75 Takagi Kazuo
78 Takezawa Kiyoshi
84 Tashiro Kiniti
63 Tashiro Masanori
24 Tanaka Maiko
4 Rin Tanaka
Tami 76 field units
37 Tiba Hideyuki
43 H. Chen, gloss
69 Ai子 Tsutibashi
74 Yoshi Takashi Nagaoka
Mine Takeshi reservoir 81
49 Nokami Kumiko
48 Nokami Keniti
Saturday 90 Haga
Hatakeyama Takuzi 68
83 Hirano Aiko
48 Huzieda Naohiko
58 Huziwara Yoshiko
75 Huziwara Kiyouhei
72 Huziwara Tadao
73 Huziwara Katsu
81 Hurudate Atsuo
3 Hurudate Tika
18 Miura Emiko
37 Miura Aki
68 Toshi Masaru Miura
82 Miura Masao
Miya Miura 78
79 Oomiti 道又
77 Minatogawa Chie
57 Murakami Tetsuo
Murata Katsuyuki 69
63 Yamasaki Katsuyuki
Yamazaki Shidzu子 64
Yamada Takashi 89
36 Yahata force
63 Yoshida Asako
73 Yoshida Katsu子
73 Youhei Sasaki
Copyright Sasaki 71
83 Miura Hitoshi
66 Ueno Isao investment
Konomi 52 small countries
Aya Kawasaki 72
Keiko Miura 70
55 Kota Ueno
59 Kurosawa Kazuko
Gate 75 right Fukuoka Kanazawa et

Yamada
Abe Hazime 36
Abe Tomoko 86
Abe Mati 恵 56
Abe Kaname  83
71 Mariko Igarashi
59 Yoshiko Ishikawa
36 Ishizaki Nobuyuki
Nozomi Yoshimi Yokota 11
58 Ueno Keniti
25 Kamibayashi Katsunori
35 Kamibayashi Noriko
36 Kamibayashi Michihiko
70 Tateuti Ken 祐
63 Ookawa Akira
74 Ookawa Tyuuzi
84 Ookubo Humio
24 太 Ookubo Hiroshi
Keiji Oomati 74
Masashi Oomati 78
63 Kozo Obara
74-The safety 織笠
46 Yue Orikasa Kiyoshi
Orikasa Reiko 66
Kai Tani 比呂 73
30 Katou Yuzuru
62 Kanazawa Akira
85 Kanazawa Yoshiwe
Kariya Emiko 67
49 Kawamura Humiki
54 Kikuti Akiko
65 Katsu子 Kidowaki
Yoshisato Hitoshi 78
Kumagai Kazuko 73
38 Kurasawa Kazuyuki
Hori Teru子 hold 62
76 Kurosawa Takashi
73 Yoshi Kurosawa
71 Gunzi Kazuhiko
69 Kozuka Hitoshi
48 Kobayashi Kiyoko
86 Kon Kameiti Department
95 Saki Kun
Kun Tama子 62
78 Konno Toshio
65 Konno Akira Journal
73 Konno Youko
Kon Hideaki 43
86 Mass Kun
58 Kon Ritsuko
54 Satoshi Akira Saito
45 Akane Sasaki
76 Ayako Sasaki
16 Sasaki haze
Sasaki Kikume 88
70 Kimiko Sasaki
79 Sasaki Kime
Kengo Sasaki, 64
83 Hazime Mamoru Sasaki
Hiroshi Sasaki, 81 three
71 Hiroshi Hitoshi Sasaki
81 Miki Osamu Sasaki
Sasaki 善一郎 64
85 Haru Hiroshi Sasaki, Department
69 Takao Sasaki
88 Tsuneo Sasaki
Shingo Sasaki, 80 East
62 Toshi Hitoshi Sasaki
64 Sasaki, Kento
Sasaki Takeshi Hisa 64
Hideo Sasaki, 62
Sasaki 富久子 54
77 Gorou Tadashi Sasaki
76 Haru Makoto Sasaki
90 Sato, Kie
87 Sato, Kimi
73 Sato 珪朗
89 Sato Kouhei
63 Sato Masako
Sato Mayumi 28
Mitsu Sato, 81
33 Sato Motokazu
Sato Takayuki Yamada
75 Sato Yoshio
Sanada Kiyoshi Doo 1
31 Sanada 夕紀
Sanuki Hutoshi 三夫 56
Shinozawa Shino 4
75 Shinozawa Yoshinori
62 Shimizu Kimie
58 Shimono Mikiko
73 Sheng clay
Suzuki Akiyoshi 44
Suzuki Sawo 70
22 Zirou Hiroshi Suzuki
61 Suzuki Toshiko
67 Suzuki Yoshimitsu
Segawa Tadahide 92
57 out of Tate Toshio
55 Takahashi Takako
86 Takahashi Ten
74 Takahashi Tokuzi
85 Takahashi Yuwa
87 Tashiro Tamotsu 治
68 Sakai Hazime Tiyokawa
Hwang Tiyokawa 4 students
66 Teramoto Kiyotsugu
56 East Plum 美智男
40 Torii Yasunori
74 Nakamura Yukio
68 Nakamura Terumitsu
68 Nakamura Mitsuo
75 Nagasawa Masako
81 Nagasawa Hiroshi
76 Hazime Yasushi Nagane
66 Nishikawa Katsuko
Nishimura, 81 i
Nishimura Yukio 78
75 Numazaki Toshiko
76 neat swamp
Akiko 40 Hanekawa
78 Hakoishi Masao
Kiyo 78 Hakoishi
85 Hazime Hazime Hakoishi
Canon 72 groupers
57 Hukushi Kazuo
65 Hukushi Keiko
65 Hukushi Shiyouzirou
62 Hukushima Mariko
72 Hukushi Yuuzi
75 悦郎 Hukushi Isao
58 Hukushi Yoshio
Taka 67 Huziwara
79 Hunakoshi Toshio
47 Hunakoshi Toshiyuki
43 Mutou Yukimasa
Katsu 89 Hebiishi
76 Horiai Kiyozi
Love 20 Maebata
Maebata 魁輝 0
Kana Matsubara 72
72 Mikami Miki
66 Mitsuoka Makoto
71 Minato Katsuyuki
64 Minato Tadatsugu
53 Minato Masaki
70 Mutou Yuki Assistant
Mutou Shizuyo 76
74 Toyota Murakami
Uta 81 Yaguchi
82 Yaguchi Togo
75 Yamasaki Iwao
64 Yamasaki Mitsuko
84 Satoshi Takashi Yamazaki
Tomo Yamazaki 76
54 Yamasaki Masanobu
71 Yamasaki Masami
42 Yamada Atsuko
39 Yamane Mitsuko
66 Yokota strong
Watanabe Ren 11
Kamaishi Setsu子 73
Hiroshi Makoto Fukushi 1
Tomiko 58 Fukushi
Kun Miyo子 62
68 Sato Hiroko
Yuko Hanasaka 67
80 Saitou Miyoko

Iwaizumi
57 Hazime Kiyoshi Kawashiro
Tamura Hideki 46
81 Hakoishi Takeo
56 江 Hakoishi Yasushi
37 Huzita Takeshi
77 Miura Shiyouhati

Village Tanohata
18 Kaneko Kenta
55 Kudou Aki
37 Yo Sachi Kudo
Kudo, Fumi 80
59 Kudou Masaru
82 Mayo Kudo
74 Gotou Hitoshi
46 Takuya Sasaki
Nakamura Tadashi 29
71 Nagao 若男
Hatakeyama Chie 72
Hata, Satoshi Yamaki Co., Ltd. 77
71 鶴治 Hotaka
61 Miyamoto Akio
Kou Shizuka octagonal 85

Village Hudai
62 Seth Akasaka
芦生 Hazime Nobu 80
80 Onodera Shiyouzirou
68 Taguti Humio field
Kuni 72 wells
Hinata Kuni 72

Noda Village
73 Oshita Huni
46 辰郎 landlord
Onodera, Tome 82
75 Kawato road Takeshi Masu
79 Kitada Katsutarou
49 Kitada Hidetoshi
Kondou Akiko 75
74 Sakamoto Yoshitarou
Kou Yuki Sawasato 43
27 Nakano Hiroshi
90 Department of 日形 Xing
78 City Finance Hirouchi
75 Huzimori Akiko
Jun 21 precious piece seat
76 Masaki ibis shop
79 Masaki Hiroshi Yoshi shop
Satoshi Yuu I Myōuchi 53
Toshi 82 Myōuchi
76 Masao Yamagata

Takizawa Village
54 Tamura Tiyo

Unknown location
73 Tani Ara Toshie
Reiko Obonai 70
Ono Akira Alternative 0
Kinoshita Zenzaburo 82
86 Katsumi Kumagai
Kobayashi, 88 Smith
70 Kon Kazuo
Kon Yasuo 62
57 Gotou Shizue
Kyoko Sasaki, 93
68 Sasaki, Kizu 多子
79 Sato Sumiko
Kei Tani Azuma 74
90 Hukushi Kenzi
77 Hukushi Yoshihisa
Toshiro 三Ke尻 70
75 Akiko Yamazaki
78 Yamasaki Atsuko
70 Yamasaki Mamoru


a

QuakeSOS+ is an iPhone application developed by Armand Vervaeck, the creator and main contributor to Earthquake Report. The Application simplifies immediate group communication to friends and family members (with your exact GPS location) and is feeding the users with Earthquake Report news. Together with your own family and friends, QuakeSOS+ will be your closest earthquake friend. Buying QuakeSOS+ (at only 0.99 US$) will support the activities of SOS Earthquakes. A free version is also available with the same capabilities.

a

Earthquake-Report.com headlines on twitter
@OnlyQuakeNews : Get all the headlines of our earthquake-report.com articles + regular updates on ongoing events
@QuakeSOS : earthquake-report.com news + automatic earthquake notifications of USGS earthquakes of M 4.0 or higher with emphasis to earthquakes in the America's and the Pacific Ocean sphere (4 and up) and a lot of the rest of the world (5 and up). This account was created for our QuakeSOS and QuakeSOS+ iPhone applications
@ShakingEarth : earthquake-report.com news + automatic earthquake notifications of EMSC earthquakes of M 4.0 or higher with emphasis to earthquakes in European and Asian / Middle East sphere (4 and up) and a lot of the rest of the world (5 and up). This account was originally created to stimulate our Facebook account
@QuakeMaps : earthquake-report.com news with mapping notifications of ALL earthquakes M 3.0 and higher from all over the world via EMSC and USGS. This account was created for our http://www.quake-maps.com website