Japan tsunami and earthquakes fatalities list per prefecture : Fukushima

Japan, Cemetery near the ocean - Picture - Earthquake-Report.com/org

Earthquake-Report is sad to publish this list of the deceased for FUKUSHIMA prefecture. Earthquake-Report thoughts are with the family and friends of the below listed people, young and old.
The list was published by 47news in Japan and is based on official police data. Click here for the Japanese list
We have translated the originally Japanese list as a service to our worldwide readers audience who have friends and family in Japan. Please spread the word of the existence of this list as many people may have friends or family in this prefecture.
We welcome people wishing to help in updating this list (as the list will get longer and longer the coming weeks) and will need almost daily attention. Click here to let us know.
This list is based on the data as available on April 13, 2011
Important remark : the list contains people originally living in this prefecture. They may have perished in another prefecture.
The current list includes approx. 667 names of merely Tsunami victims

FUKUSHIMA Prefecture tsunami and earthquake deceased list

Aizu-Wakamatsu =  会津若松市
79 Saitou Teruo

Koriyama City =  郡山市
52 Aizawa Masahiro

Iwaki
Akatsu Hazime 87
75 Asakawa Hatsue
Atsuta Hull 94
Abe Katsuyo 72
Abe Tiyoko 88
Abe Hiromi 49
81 Abe Mitsuyoshi
57 Abe Masako
85 Abe Liu
64 Arai Shigeko
57 Arakawa Masako
Andou Norio 79
No. 77 Iidaka Akira
86 Yuki子 猪狩
63 Enda Hiroko
80 Endou Aiko
95 Endou Eiko
73 Endou Yoshiko
83 Endou Kii子
74 Endou Toshiyuki
80 Endou Hiroyuki
62 Endou Fumi子
84 Ookawara Kihei
75 Ookawara Nisaburou
Kimi Lee 70 Oota
祐 Ootomo Takeshi 2
Success of 71 Mine
69 Umeko of Mine
HAMA Omine 87
56 Okabe Yasumasa
57 Ogata Yoshiko
Hazime Shizuka Ono 73
83 Kajiya Yae子
79 Katayose Mitori
Adult Tai Fri 77
71 Hongou Sumiko
87 amino Kimino
61 Kimura Humio
76 Kusano Makoto
53 Kuziraoka Souiti
80 Kuziraoka Atsuko
17 people Kudou Mori
Kurosawa Katsu子 86
Komatsu Kiiti 67
Kondou Yasuko 41
78 Saitou Shizue
30 Saitou Takuya
80 Saitou Huzio
83 Sakamoto Harue
Real Sagae 92
79 Aya Sagawa
82 Sagawa Saburou
79 Hisashi Sasaki
84 Sato Itirou
69 Sato Tadakazu
85 Sato Toshio
81 Sato Toshi子
82 Sato, Hisa
68 Sato Hiroko
69 Sato Masao
79 Sato Matiko
75 Sato Mitsuko
81 Sato Yuki子
90 Shiota Fuyo
82 Tomi salt
Asano 78 Shiga
Ayako Shiga 83
64 Shiga Kouzirou
91 Shiga Shige  Akazome
Shiga Take子 49
74 Shiga Satoru 二郎
80 Shiga Masao
Direct 菅波 59
69 Suzuki Akiko
Yo ichi Suzuki 72
Suzuki Ei子 76
43 Suzuki Eiko
43 Suzuki Eiko
88 Suzuki engine
Suzuki Kazuaki 60
61 Suzuki Kazuiti
73 Suzuki Kazuo
42 Suzuki Katsunori
54 Suzuki Kanae
61 Suzuki Kikuo
92 Kimi Suzuki
Suzuki Kiyo子 89
Suzuki Kiyo子 80
Suzuki Kiyo子 76
91 Suzuki Kin
Suzuki Kunio 73
74 Suzuki Keiko
57 Suzuki Sadae
84 Suzuki Saburou
40 Suzuki Sayuri
Shizue Suzuki 89
Suzuki Shime子 80
64 Suzuki Sumiko
Suzuki 61 Thai children
Suzuki Takashi 67
Suzuki Taku 真 5
86 Suzuki Tadashi
77 Suzuki Tatsuo
Suzuki Satoshi 22
Suzuki Tokue 77
Tome 84 Suzuki
19 Suzuki Natsumi
Suzuki Nami子 77
89 Suzuki Noble
78 Suzuki Haruko
50 Suzuki Hiroko
83 Suzuki Hukuo
Suzuki Mayumi 66
63 Suzuki Miyozi
87 Suzuki Moyo
75 Suzuki Yuuzi
Suzuki Yuki 77
62 Suzuki Yumiko
63 Suzuki Yoshikazu
76 Suzuki Yoshiko
Suzuki Ren 2 people
81 Takagi Shigeru
92 Takagi Nagashige
48 Takano Nobuaki
80 Takahashi Setsu子
85 Takahashi Mitsuo
48 Takahashi Miyuki
61 Takeda Masako
81 Sumi Tanaka
83 Tanabe Masa 寿
69 Toda Eiko
91 Nakamura ivy
84 Nakayama Tiyo
Hilo 72 Naruse Yo
58 Niitsuma Reiko
77 Waki ​​Nishi Sui子
Root Shime子 80
72 Nemoto Takashi
59 Hakozaki Chieko
Hasegawa Emiko 50
78 Tanigawa Takeshi Tsuya子
Asia 12 Hiruta Mari
67 Huzita Miyoko
Aki Honda, 89 amino
67 Miura Hiroko
67 horse Takeshi Hide
74 Mori Titoshi
84 Mori Nobuko
72 Yamaki Toshie
77 Yamanobe Tomiko
Hatsumi 山野辺 94
57 Yamanobe Miyoko
83 Kiyoe 山野辺
56 Yamanobe Hisako
Yamamoto Yoshimi 58
79 Yoshida Hiroko
85 Yoshida Bunpei
Yoshida Yasuko 79
76 Shiga Shizue
66 Suzuki Shigeru

Shirakawa = 白河市
77 Kawamoto Matsu子
Kazuo Sakai, 67
Sakai Kimiko 65
Sakai Masahiro 37
81 Suzuki Tiyoko
83 Suzuki Hisako
70 Hirayama Noriko
19 Watanabe Saori
53 Watanabe Noboru
23 Watanabe Miho

Sukagawa City =  須賀川市
68 Ishida Mitsuzou
57 Utiyama Wako
73 Kobari Toshi
63 Shiga Shigehisa
66 Nomura Hideo
Hatakeyama Kaku 89
Satoshi Kazu 86 Satsuki

Soma City =  相馬市
77 Aota Shizuko
81 Tatsuyo Adati
80 Adati Toshiyuki
56 Adati Yumiko
Abe Keniti 39
Abe Tyoukiti 87
80 Abe, Hayashi
86 Kyau Amanuma
26 Amanuma Makoto
60 Amanuma Seiiti
75 Ayako rough
Ara 94 Ina Yeo
Ara Eiiti 32
57 Ara Kazue
67 Araki Masakazu
85 Kimi rough
63 Ara Shinobu
Ara Tadao 62
55 Ara Teiko
Hal Bruno roughly 70
44 Ara Hidekazu
72 Hide子 rough
美来 8 rough
Liao rough 汰 6
70 Iizuka Masako
Tatsuki Hiroshi 苅 38
62 thirty-two child 苅
65 Igarashi Takashi
Igarashi Tetsuya 84
Kiyo 74 苅 boar
67 T. 苅 boar
65 Hazime Hiroshi 苅
Ishii Iron Central 34
71 Ishii Toshie
81 Ida Harui
26 Ishibashi Takehiro
88 Ishiyama Satoko
45 Ishibashi Hideo
79 秋夫 稲山
Kuni 80 稲山
55 Hazime Makoto 稲山
74 Tsuya子 稲山
74 Toyota 稲山
稲山 瑞紀 15
Michiyo 稲山 40
Takeshi Satoshi 稲山 83
64 Imamura Tadao
Chiyo 80 Iwasaki
Iwasaki castor 89
60 Masako Iwasaki
41 Iwasaki Yumiko
58 Iwasa Takayoshi
70 Ueno Minori
Ueno Yuu 真 8
58 Usami Kikuko
57 Usami Kimio
60 Usami Takeharu
Chiyo 82 Usami
Usui 67 Yasuno
60 Ebihara Shigeko
57 Ebihara Natsu
79 Ebihara Takeshi Hide
35 Ebihara Yukiko
12 Ebihara Yutaka Doo
73 Endou Eiko
29 Endou Keiko
Hull 100 Endou
Endou Midori 53
And 80 great Shidzu
44 Oonishi Yumiko
73 Oowada Hiroshi
72 Oshida Setsu子
77 Oshida Toshio
71 Rei子 押山
18 Katayama Misaki
80 Kaneko site
61 Kaneko Takashi
21 Kawanishi Misa
38 Kawanishi Yukiko
65 Kawanishi Yoshiharu
Kikuti Kimiko 63
70 Kikuchi Mi子 Ke
70 Kikuti Kouiti
清 Kikuti Take 67
78 Kikuchi Kan
45 Kikuti Tieko
69 Kikuti Noriko
Kikuchi Hull 73
38 Kikuti Hideko
37 Kikuti Masayuki
90 Yass Yo Kikuchi
77 Kikuti Toyo
87 Kikuti Yoshikazu
41 Kikuti Yoshiyuki
Kimura Takashi 62
84 Kimura, Toshi
59 Kimura Mineko
Kusano Nobu 81
39 Kumakura Kayoko
67 Kumakura Noriko
66 Kumakura Hiroko
79 Kurimura Morio
75 Kurimura Mori
12 Wildflower Ban Hodaka
Keiko Kourai 36
28 Tsutomu Takashi Kazue
Kobayashi Miu 0
44 Konno Takao
70 Konno Mieko
61 Saito Ai子
25 Saitou Atsuko
70 Saitou Kiyoharu
Sakuma Tadashi's 82
Hana 作間 79
55 Sakuma Masayuki
82 Sakurai Masaru
Sakurai key 80
62 Sakurai Nobuko
Sasaki 一秋 63
Mitsuru Sasaki, 50
89 Sato Akiyo
Kiyo Sato, 83
51 Keiko Sato
62 Sato Shigetoshi
75 Sato Setsuko
Sato 宇紀 20
Sato Yasushi 87
61 Sato Tsugio
73 Fumi Sato
Masato Sato, 81
Sato Midori 81
54 Sato Yoshiko
28 Sato Kaori 実
18 Shishido, Sha Shou Asia
Shishido Kimi 78
61 Shishido Kouiti
81 Shishido Sadao
19 Shishido Shiori
81 Shishido, Yo Toshi
35 Shishido Yuki branch
69 Shibata Tsuru子
Kiyo 84 Shimakura
53 Shimakura Toyo
78 Shima Takeshi
53 Suenaga Taeko
75 Suenaga Mitsuo
61 Suga Ayako
Suzuki Shigeru 74
50 Suzuki Katsuyoshi
Suzuki Maki子 71
Suzuki Masako 51
33 Suzuki Mieko
Suzuki Yuki 70
Takasaka Ayumi 12
Takasaka Haru子 72
Takasaka Hiromi 45
68 Takahashi Yoshikazu
41 Takahashi Nobukazu
67 Takahashi Hirokatsu
80 Takahashi Humio
63 Takahashi Humio
76 Takahashi Akiko
45 Takahashi Misako
63 Takahashi Momoko
18 Takahashi Yuu
44 Takahashi Yumiko
Takeoka 79 Kimie
58 Egg Takeoka
Takeoka Hideo 83
60 Takeoka Mitsuhiro
65 Tadano Kazue
Tadano Shigeo 71
Tadano Katsu 75
82 Tsutiya Yukiharu
75 Tsuchiya Toshi子
30 Tsutiya Makoto
61 Terashima fall charge
43 Terashima Nobukazu
30 Terashima Tokiko
83 Terashima Toshiko
10 Terashima Nitika
Kaori Terashima Moe 7
56 Terashima Yoshiko
70 Narita Wakako
Tadashi Yasushi 20
74 south chicane
Southern 冨子 56
Masayuki 73 south
Nita Kiyo子 80
72 Hashiura Takeshi
51 Hayakawa Noboru
Harada 絋弥 8
Harada 茉欧 15
47 Harada Miyoko
62 Baba Setsuko
60 Haba Hitoshi
Masai Baba 85
Baba Mamoru 85
66 Hiratsuka Kengo
63 Min Hushimi
Hal Bruno, Horiuchi 72
74 Horiuti Akira
61 Horigome Hisako
55 Hori Sumie
42 Hori Takemi
Hori Tiyoko 63
63 Matsuda Tadahiko
68 Hori Kazuyoshi three
76 Miyagi Masao
63 Miyake Shigeo
Miyake Minami-Doo 7
58 Miyake Kushiro
35 Miyake Yayoi
Sato Shiyu 15 Miyazaki
44 Miyazaki Akemi
61 Miyazaki Tadao
46 Miyazaki Hiroshi
82 Miyazaki Yukio
53 Miyanishi Atsuko
Muraoka Minoru 真 34
74 Meguro Tomiko
44 Meguro Hiroshi
60 Mori Kazumi
Forest Setsu子 76
47 Forest Education
Tatsuki Yawara 18
Tokiko 76 Monma
71 Monma, Sadao
68 征子 Monma
Next 53 Yatida Akira
66 Tani Tsuda 加代子
74 Tani Tsuda 利徳
53 Yabuuchi Natsuyo
68 Yamada Yukie
72 Yamada Yoshiko
61 Yokota Setsuo
60 Yokoyama Miiko
87 Yoshida Akiyo
46 Yoshida Kaori
24 Watanabe Kazumi
Watanabe Takashi 77
51 Watanabe Syuuiti
46 Jiro Watanabe
Watanabe Hiroshi 67
43 Watanabe Ayako
74 Watanabe Yaeko
37 Watanabe Hutoshi

Minami Souma City =  南相馬市
70 Aida Ayako
Megumi Hara Masako 67
Megumi Hara 美喜子 43
Abe Sumii 80
Abe Tikako 17
76 Abe Ban Tortoise
63 Abe Yoshishige
70 Igarashi Yoshimasa
Beautiful stone 80
67 Iseki Shigeo
73 Itou Toshio
56 Imada Emiko
Shogo Imada Masaru 20
64 Iwasaki Misako
17 Uemura Mamoru
57 Uziie Kiyoko
49 Endou Tomiko
74 Endou Tsutomu
75 Ookubo Minoru
87 Yukio Oosuga
Oohashi Eiko 64
78 Bridge Toyo子
55 Oowada Kumiko
Okamura Hiroshi 76
69 Kanazawa Takao
Ayako Kamata 77
73 Kamata Toshikazu
38 Kamata Hanae
59 Kanno 甚重
89 Kanno Taki
75 Kanno Tsutomu
93 Kanno Miyoko
24 students Kumada Yuki
61 Kuwabara Kii子
Koizumi Kiyoko 59
62 Kuwaori Kayoko
Koori Hatsuno 86
Count 88 Koori
Miho District 39
Sky 9 Konishi Shizuka
57 Kihata Toshimitsu
Masako Kowata 92
17 Kihata Mitsutarou
67 Setsui Kowata
20 Kihata Yuusuke
85 Kihata Yoshio
68 Tomio five Kaya
18 Yusuke five Kaya
Saiga 25 five proton
53 Saitou Shizuo
83 Saitou Yaeko
59 Saitou Tamikiti
76 Sakurada Nobukazu
Kayoko Sasaki, 45
89 Sasaki
83 Sasaki Tomii
75 Sato Eiko
62 Sato Kiyoharu
52 Sato Shigeharu
Tomoyuki Sato, 19
73 Sato Tsuneo
Toshi Sato, 80
36 Sato Makoto
77 Sato Masao
75 Sato Masaru
67 Sato Masahiro
57 Sato Masami
61 Sato Motoko
71 Sato Yoshi子
79 Sato, Yone
97 Shiga Aiko
67 Shiga Kieko
Shiga Kiyoshi 76
70 Yo Shiga Yasu
Yoshie 83 Shiga
Arakawa Hiromi 86
66 Arakawa Masahiro
39 Suenaga Kumi
95 Sato Suzuki
Suzuki Setsuko 93
Suzuki Takao 79
57 Suzuki Takayoshi
58 Suzuki Haruo
82 Suzuki Hiroko
72 Yue Suzuki Tadashi
18 Suzuki Masaru Shinya
Takata Ai子 79
Takata Kii子 80
78 Takata Toyono
32 Takada Noriyuki
76 Takada Hiroshi
63 Takano child Gin
Takano 琉向 0
95 Shin Takahashi
92 Takahashi Toshiko
40 Takahashi Noriyuki
74 Kimi子 唯野
Tadano Toshio 75
86 Tanaka Shizue
62 Tanaka Tomiko
Tamura Susae 78
Tamura Yoshiko 80
74 Tamura Yoshinori
69 Tanzi Toshio
74 Tsuda Mitiko
Terasawa Sho 0
81 Terasawa Kameyo
66 Terasawa Hazime
Thailand 80 Terawaki
84 Tomita Tokumasu
75 Nakagawa Eiiti
53 Nakano Harumi
86 Mori Takeshi Yoshii
87 Nishiuti Kouiti
83 Nishihata Chica
Toyota 60 Nishihata
85 Hasegawa Takeshi
60 Hasegawa Yoriko
50 須義 light beach
53 Hamada Kouzi
55 Hamada Atsuko
80 Hamana Shigeru
76 Hamana reed
Sho Clothes Hanya 0
56 Banba Katsumi
Banba Rie 33
Star wins 41
27 Maegawa Tomohiro
70 Makita Aiko
Takumi 20 horses Makita
Size 96 Matsuki
83 Matsumoto Ino
53 Matsumoto Hirozi
92 Matsumoto Suseno
66 Matsumoto Tsune子
79 Matsumoto Hideo
76 Matsumoto Yasuko
Minato Yasu子 78
44 Miyazaki Masaaki
Miyamoto Kiyo子 89
74 Murata Takeharu
Murata Toki子 76
Masako Murata 72
79 大 Muramatsu Noboru
87 Muramatsu Yoshino
75 Muramatsu Reiko
25 Meguro Takuya
Mori Kimi 21
Shigeru Yoshi 84
56 Masako Monma
Department 83 八津尾
Kazuko 八津尾 57
Tomiko 81 八津尾
Yano horse Toyo子 54
Yamada Masaru 84
89 Yokoyama ibis
81 Kikue Watanabe
Watanabe Shige子 82
Watanabe Mii子 73
Kamada Hiroshi 59
Kamada Kouzou 81
31 Nakagawa Kazuya
39 Kanno Hitomi
Saito Shota 5
72 Inada Makoto
Yoshi Tadashi 原内 84

Date City =  伊達市
60 Oonuma Kiyoharu

Village Nishigou =  西郷村
Iwasaka Mari 31
Iwasaka 琉輝 6
Iwasaka 瑠愛 5

Miharu Town =  三春町
46 Kageyama Hirohumi

Hirono Town =  広野町
76 Shige子 鯨岡
87 Nemoto Tadashi

Town Naraha =  楢葉町
91 Toyo子 阿野田
56 Numata Matiko

Tomioka Town = 富岡町
53 Ishii Shizuko
81 Ishii Nagao
90 Sugahara Sugeru
61 Horiuti Masanobu
Hiroshi Akira Mikame 20
35 Yoshida Miki

Town Ookuma =  大熊町
24 Kokubo Kazuhiko
26 Sugiuti Minako
Nakano Eiiti 80

Futabachō =  双葉町
Ishida Ai子 72
Nozomi 21 Terashima Shiyou

Namie Town =  浪江町
69 Onoda Tokiko
76 Tatsuo Shimizu
Shingo Nishimura, 36
Tatsuo Matsuzaki Kei 82
87 Yamada Yasushi 隆
25 Sato Tiharu

Shinchichō =  新地町
60 Ara Tomio
Ara Hiromi 38
Ara Hiroyuki 63
67 Itou Takao
59 Itou Teruo
51 Itou Rumiko
Ono Kikui 85
18 Kanno Katsumi
Princess Mizuki Kanno 18
85 Kurosawa Toshiko
39 Kogasaka Kazunori
Lin flowers every 1 鴫原
Keiko Sanada 66
51 Syouzi Katsumi
61 Syouzi Harumi
79 Umeno pan
-The light pan 81
77 Seino Sadako
66 Takada Makoto 征
Masayuki Takata 68
Takezawa Kimiko 80
75 Takezawa Masashi
Jiro Wu 沢松 89
80 Takezawa Yoshi road
62 Terashima Yoshiko
61 Terashima Kazuko
92 Terashima Shirou
Terashima Makoto 一 89
56 Terashima Sumiko
64 Terashima Kiyozi
83 Terashima Takeo
Chiyo 66 Terashima
Terashima Hiromi 63
40 Terashima Masae
58 Terashima Mitiko
Terashima Toki子 73
74 於子 Nakashima
Nishiya 7 heavens doo
62 Hamano Masahiro
81 Hayasaka Natsuko
78 Hirokawa Kazue
52 Huruuti Rie
84 Miyake Misano
87 Meguro Kiyoko
76 Mori Aiko
68 K. Monma
Noriyuki 48 Monma
61 Miyo子 Monma

Village Iitate = 飯館村
93 Saito Harui

a

QuakeSOS+ is an iPhone application developed by Armand Vervaeck, the creator and main contributor to Earthquake Report. The Application simplifies immediate group communication to friends and family members (with your exact GPS location) and is feeding the users with Earthquake Report news. Together with your own family and friends, QuakeSOS+ will be your closest earthquake friend. Buying QuakeSOS+ (at only 0.99 US$) will support the activities of SOS Earthquakes. A free version is also available with the same capabilities.

a

Earthquake-Report.com headlines on twitter
@OnlyQuakeNews : Get all the headlines of our earthquake-report.com articles + regular updates on ongoing events
@QuakeSOS : earthquake-report.com news + automatic earthquake notifications of USGS earthquakes of M 4.0 or higher with emphasis to earthquakes in the America's and the Pacific Ocean sphere (4 and up) and a lot of the rest of the world (5 and up). This account was created for our QuakeSOS and QuakeSOS+ iPhone applications
@ShakingEarth : earthquake-report.com news + automatic earthquake notifications of EMSC earthquakes of M 4.0 or higher with emphasis to earthquakes in European and Asian / Middle East sphere (4 and up) and a lot of the rest of the world (5 and up). This account was originally created to stimulate our Facebook account
@QuakeMaps : earthquake-report.com news with mapping notifications of ALL earthquakes M 3.0 and higher from all over the world via EMSC and USGS. This account was created for our http://www.quake-maps.com website

 

Comments

  1. SJ florentino says:

    Im looking for shigeru kitta/ kitta shigeru from yamanashi ken. His bday is aug 5 working at kofu
    For anyone with info please send me a msg:

    Sjflorentino17@gmail.com